What Other Parents Have To Say

Muzikál bol fantastický, úplne profesionálne urobený. Prekvapená som bola z detí, akí herci sa z nich vykľuli! Veveričiak bol dokonalý, aj Víla Šťastenka veľmi presvedčivá, naozaj som bola očarená. Piesne krásne, hudba skvelá, svetlá….

Jarka T.

— Jarka T.

Muzikál bol úžasný. Absolútne skvelý. Nádherná hudba. Krásny príbeh s pointou. Viaceré skvelé herecké výkony. Bola som nadšená a dojatá. Zo záverečnej piesne o láske som bola uchvátená.

Marta H.

— Marta H.

Vo svete, kde sa v medziľudských vzťahoch vytráca záujem jeden o druhého a vzájomne si pomôcť, muzikál Víla Šťastenka nás výnimočným spôsobom vracia naspäť k tomu ľudskému prejavu súcitu a pomoci blížnemu. Všetci herci, hudobníci, technici vložili srdce do celého príbehu, čo nás divákov držalo v napätí po celý čas predstavenia. Oplatí sa vidieť a preniesť posolstvo muzikálu do každodenného života.

Jozef Gabovič, pastor Apoštolskej cirkvi v NMnV

— Jozef Gabovič

Muzikál Víla Šťastenka svojim príbehom a podaním dokáže dokonale upútať pozornosť detí i dospelých. Oslovuje tie najhlbšie a najdôležitejšie hodnoty ľudského života, ktoré sú evidentné už v útlom veku. Jedna z nich, nezištné zdieľanie sa, ponúka jednoduchú, i keď nie ľahkú cestu k radosti a šťastiu. Radosť a šťastie sa potom stávajú darom obom, ako prijímajúcemu, tak aj dávajúcemu. To nie je citiť len v príbehu, ale aj v srdciach všetkých zainteresovaných na produkcii tohto umeleckého diela. Šťastenka, ako ju môžeme spoznať cestou tohto muzikálu, je jedným z najlepšich vzorov ponúkaných našim deťom v súčasnej dobe.

Peter Abrman, líder ekumenického spoločenstva v NMnV

— Peter Abrman